Acest site este cofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice" - Investiţii pentru viitorul dumneavoastră.

Prezentare

 

Comuna Bălăşeşti este situată în partea de nord a judeţului Galaţi având o suprafaţă de 6.479 ha şi o populaţie de 2.295 de locuitori.

Satele care intră în componenţa comunei Bălăşeşti sunt: Bălăşeşti – reşedinţa comunei, Ciureşti, Ciureştii Noi şi Pupezeni.

Comuna Bălăşeşti face parte din rândul comunelor cu activităţi preponderent agricole, cultivându-se grâu şi secară, porumb boabe, cartofi, floarea soarelui, sfeclă de zahăr, legume. În ceea ce priveşte zootehnia, comunei îi sunt specifice creşterea bovinelor, ovinelor, porcinelor, păsărilor, caprinelor, cabalinelor şi albinelor.

 

Datele de contact ale Primăriei comunei Bălăşeşti:

Judeţul Galaţi, comuna Bălăşeşti, str. Principală, cod poştal 807020

Telefon: 0040 236 334 782 / 334 709

Fax: 0040 236 334 782 / 334 709

e-mail: primariabalasesti@yahoo.com

web: www.primariabalasesti.ro

Evenimente

Titlu eveniment

Lorem Ipsum has been the industry's standa

Titlu eveniment

Lorem Ipsum has been the industry's standa

Titlu eveniment

Lorem Ipsum has been the industry's standa

Titlu eveniment

Lorem Ipsum has been the industry's standa
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.